Site Loader
Контакти
м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 16

Місце надання послуги

07541,  м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 16

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Березанської міської ради після закінчення цього строку 

Перелік документів  необхідних для отримання послуги


1. Заява про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам


Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

2. А) Для юридичної особи:– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;- копію установчих документів;- копію свідоцтва платника ПДВ;- у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;    

Б) Для фізичної особи-підприємця:– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;- копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;- у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;    

В) Для громадянина:– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;- копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;- у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

3. Графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;     У разі наявності будівель та споруд на земельній ділянці, надати:- копію документа, що підтверджує право власності (оренди) на будівлі та споруди, витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно або витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;- копію технічного паспорта на будівлі та споруди.     

При собі мати оригінали вищевказаних документів, копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

Post Author: cnap