Інформаційна довідка Центру надання
адміністративних послуг виконавчого комітету
Березанської міської ради


Центр надання адміністративних послуг Березанської міської ради
спрямований на забезпечення надання якісних адміністративнх послуг.
Програма щодо створення ЦНАПу розроблена на виконання Закону України
«Про адміністративні послуги» та у відповідності із Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних
послуг».


Центр надання адміністративних послуг Березанської міської ради
створено 01.06.2013, як постійно діючий робочий орган, в якому методом
«єдиного офісу» надаються наразі вже 188 адміністративних послуг згідно
затвердженого переліку надання адміністративних послуг.


Основними функціями Центру є: прийом громадян, реєстрація
адміністративної справи та видача адміністративного результату, надання
можливості отримання одночасно декількох адміністративних послуг;
організація діяльності по інформуванню та надання консультацій замовникам
з питань надання адміністративних послуг; зменшення часових та фінансових
витрат, зумовлених необхідністю відвідування адміністративного органу;
скорочення кількості звернень до відповідних адміністративних органів.


По кожному виду амін послуг затверджені інформаційні та технологічні
картки, які містять вичерпну інформацію щодо документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, іі
платність чи безоплатність, акти законодавства, що регулюють порядок та
умови надання адміністративної послуги.