Site Loader
Контакти
м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 16

Місце надання послуги

07541,  м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 16

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Послуга безоплатна

Термін надання послуги 10 календарних днів з дня одержання проекту

Перелік документів необхідний для оформлення послуги

1.Заява.

2.Копiя документа, що посвiдчує особу (паспорт, з якого встановлюється прiзвище, iм’я, по батьковi, мiсце реєстрацiї);  

3. Нотарiально завiрена копiя документа, що засвiдчує право власностi та/або користування земельною дiлянкою (державний акт на землю, договiр оренди землi тощо);

4.Завiрена нотарiально згода спiввласникiв земельної дiлянки (житлового будинку) на забудову зазначеної у зверненні земельної ділянки;  

5.Копiя документа, що засвiдчує право власностi заявника на об’єкт нерухомостi (свiдоцтво про право власностi, витяг з реєстру про право власностi та копiї правовстановлюючих документiв (договiр купiвлi-продажу, договiр дарування або мiни, свiдоцтво на спадщину);  

6.Копiя технiчного паспорта на об’єкт нерухомості (у випадку реконструкції індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд, а саме: прибудови, надбудови, перепланування, переобладнання, розширення добудови тощо);

7.Копія кадастрового плану земельної ділянки (при наявності).

8.Технiчнi умови щодо інженерного забезпечення земельної ділянки (при наявності).

9.Ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок, будівель та споруд, фотофіксація об’єкта з оточенням, ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки);

10.Проект будівництва (за наявності

Завантажити:

Post Author: cnap