Питання та відповіді


1. Що таке Громадський бюджет?

Громадський бюджет – це частина міського бюджету міста Біла Церква, кошти якого спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Білоцерківської міської ради від мешканців територіальної громади міста Біла Церква та стали переможцями конкурсу.

2. Хто може бути автором проекту?

Автор – дієздатний громадянин України віком від 14 років,  який зареєстрований або проживає на території м. Біла Церква, що підтверджується офіційними документами, який в порядку визначеного цим Положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

3. Що таке проект, великі і малі проекти? Чим вони відрізняються?

Проект – описана ідея з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Біла Церква. Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти.

Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких не повинна перевищувати 300 000,00 грн.

Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 300 000,00 до 3 000 000,00 грн.

4. Які є обмеження для проектів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Біла Церква проекти повинні відповідати таким вимогам:

 • назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;
 • проект не повинен суперечити чинному законодавству України;
 • реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Білоцерківської міської ради;
 • проект має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку міста;
 • у разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади м.Біла Церква чи/або бути у власності/постійному користуванні ОСББ, ЖБК чи співвласників багатоквартирного будинку;
 • проекти повинні стосуватися лише одного об’єкта, що належить/буде належати до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дроги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, лікарні, дитячого садочку тощо);
 • проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;
 • реалізований проект повинен відповідати принципу загальної доступності для мешканців міста;
 • реалізовані об’єкти в рамках громадського бюджету після їх завершення є власністю територіальної громади (комунальною власністю).

5.  Які проекти громадського бюджету (бюджету участі) м. Біла Церква не приймаються до розгляду проекти?

 •  суперечать чинному законодавству України;
 • не відповідають напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік;
 • передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
 • передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;
 •  містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;
 •  передбачають будівництво спортивних та дитячих майданчиків (фінансування даних об’єктів визначається Програмою облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Біла Церква на 2017-2020 роки (без загальноосвітніх навчальних закладів), яка затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 р.  № 1111-35-VIІ) на час дії вищезазначеної програми.

6. Яким чином можна подати проект?

Для подання проекту Автору необхідно заповнити бланк за формою, який визначено у Додатку до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Біла Церква.

Проекти можуть подаватися як у друкованому вигляді так і онлайн – у електронному вигляді через сайт Білоцерківської міської ради (розділ «Громадський бюджет»).

ВАЖЛИВО! Форму для заповнення та подання проекту на фінансування з громадського бюджету можна знайти за посиланням: http://cnap.bc-rada.gov.ua/gromadskij-byudzhet/item/forma-proektu

Для подання проекту його автору необхідно заповнити відповідну форму та додати список мешканців, які підтримують реалізацію цього проекту, не менш як 25 таких осіб з їх підписами.

​7. Коли можна подавати проекти?

ВАЖЛИВО! Проекти до громадського бюджету міста Біла Церква можна подавати з 03 червня 2019 року по 30 червня 2019 року.

Проекти можна подавати у такий  спосіб:

 • шляхом заповнення форми проекту у паперовому вигляді у Центрі надання адміністративних послуг Білоцерківської  міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул.Я.Мудрого, б.38/2.
 • на платформі «Громадського бюджету» http://bc-budget.e-dem.in.ua

Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста Біла Церква (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються на офіційному сайті Білоцерківської міської ради  bc-rada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет».

8. Чи можливе зняття або зміна проектів?

Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.

Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування, але не пізніше 14 календарних днів до початку голосування.

Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

9. Який порядок розгляду проектів.

Загальну попередню перевірку поданих проектів здійснює управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, яке:

 • веде реєстр отриманих проектів;
 • здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту.

ВАЖЛИВО! У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа в телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні  корективи протягом 3 робочих  днів з  моменту отримання відповідної інформації. В іншому випадку пропозиція буде відхилена.

 • протягом 3 робочих днів після формальної перевірки передає скановані форми проектів до виконавчих органів Білоцерківської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості;

ВАЖЛИВО! Виконавчі органи Білоцерківської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, протягом 20 робочих днів з дати отримання проектів здійснюють їх аналіз за змістом та можливістю реалізації.

10. Як здійснюється контроль за відбором проектів?

Робочий органу створює переліки проектів, які отримали позитивну та негативну оцінку профільного виконавчого органу та надає до розгляду на найближче засідання виконавчого  комітету. На засідання виконавчого  комітету  обов’язково запрошуються автори проекту, представники громадськості та депутатського корпусу. За результатами розгляду виконавчий комітет приймає рішення щодо переліку проектів, які допускаються до голосування, переліку проектів, які отримали негативну оцінку та відхиляються, визначає перелік пунктів голосування.

11. Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Після проведеного аналізу всіх проектів робочий орган не пізніше як за 7 календарних днів до початку голосування забезпечує  оприлюднення на  офіційному сайті Білоцерківської міської ради bc-rada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет» проекти, які допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів.

12. Яким чином можна голосувати?

Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Біла Церква проводиться через електронну платформу «Громадського бюджету» http://bc-budget.e-dem.in.ua

ВАЖЛИВО! Голосування проходить у вересені 2019 року.

ВАЖЛИВО! Кожен житель міста може проголосувати за три проекти серед малих проектів та за три проекти серед великих проектів.

13. Хто може проголосувати?

Жителі міста Біла Церква (громадяни України віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території м. Біла Церква, що підтверджується офіційними документами)

14. Встановлення результатів та визначення переможців?

Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект.

Встановлення результатів голосування відбувається на відкритому засіданні Робочого органу.

Робочий орган  на своєму  засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету (бюджету участі) м. Біла Церква.

Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість голосів, то пріоритетність визначається жеребкуванням.

За результатами підрахунку голосів, на підставі протоколу засідання Робочий орган готує проект рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на визначений рік.

15. Де можна знайти проекти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?

Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті Білоцерківської міської ради bc-rada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет».

Офіційна сторінка в Facebook